Viser arkivet for stikkord gråspurv

Her har du ein tydelig iris. Lagde to lag i PS. Det øverste laget behandla eg litt ekstra i RAW-converteren. Då kjørte eg full eksponering slik at irisen i auga kom klart fram. Etterpå, i PS, fjerna eg alt i det laget, bortsett frå auga. Så vart det nokre justeringar + dodge/burn og skjerpa det til slutt med high pass-filteret.

Bildet er tatt i Ullensvang – 2006